KOMPETENCJE ZAWODOWE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY

O projekcie:

Projekt realizowany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 01.11.2017 – 31.03.2020 dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą przystąpić do szkoleń.

Cel Projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 240 dorosłych mieszkańców woj. zachodniopomorskiego, w tym absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia i dostosowanie tego wsparcia do wymogów regionalnego rynku pracy, w okresie realizacji projektu.

Planowane efekty:

Podniesienie kompetencji, co najmniej 90% uczestników szkoleń, co przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Szkolenia i kursy w zakresie branży:

Informatycznej i technicznej:

Wartość Projektu to 1 449 768,00 PLN, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 304 791,20 PLN.

Informacja o rekrutacji

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i masz 18 lat, uczysz się, pracujesz lub zamieszkujesz na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) oraz kształcisz się na kierunku technicznym bądź informatycznym lub masz wykształcenie techniczne lub informatyczne lub posiadasz minimum roczne doświadczenie w pracy powiązane z wybraną dziedziną szkolenia oraz podstawową wiedzę z zakresu tematyki szkolenia??

Nie czekaj, wyślij nam mail ze swoim zgłoszeniem już dzisiaj!

Liczba miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Aktualności

2019-12-03
w dniu 13.12.2019 rozpoczyna się ostatnie szkolenie pn.:
PCAP | Certified Associate in Python Programming certification.

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 8 PYTHON

2019-11-08
aktualizacja harmonogramu szkolenia PYTHON grupa nr 7 - zmiana terminu:

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 7 PYTHON

2019-10-09
w dniu 15.10.2019 rozpoczyna się szkolenie pn.:
PCAP | Certified Associate in Python Programming certification.

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 5 PYTHON
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 6 PYTHON

2019-10-07
w dniu 12.10.2019 rozpoczyna się szkolenie dla 5 grupy - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC):

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 5 CNC

2019-10-02
w dniu 07.10.2019 rozpoczyna się szkolenie - Microsoft Technology Associate (MTA):

do pobrania harmonogram szkolenia MTA gr 10

2019-09-30
w dniu 03.10.2019 rozpoczyna się szkolenie pn.:
PCAP | Certified Associate in Python Programming certification.

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 7 PYTHON

2019-09-23
Aktualizacja harmonogramów szkoleń Microsoft Technology Associate (MTA) [zmian trenerów]:

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 6 MTA (aktualizacja)
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 7 MTA (aktualizacja)
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 8 MTA (aktualizacja)
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 9 MTA (aktualizacja)

2019-09-20
INFORMACJE:
zaktualizowaliśmy miejsce szkolenia kursu: Microsoft Technology Associate (MTA) dla grupy nr 8 oraz w dniu 21.09.2019 rozpoczyna się szkolenie 9 grup kursu pn.: Microsoft Technology Associate (MTA).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 8 MTA (aktualizacja)
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 9 MTA

2019-09-16
INFORMACJE:
w dniu 18.09.2019 rozpoczyna się szkolenie kolejnych grup kursu pn.:
Microsoft Technology Associate (MTA).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 6 MTA
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 7 MTA
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 8 MTA

2019-09-12
INFORMACJE:
w dniu 13.09.2019 rozpoczyna się szkolenie grupy nr 5 kursu pn.:
Microsoft Technology Associate (MTA).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 5 MTA

w dniu 16.09.2019 rozpoczynają się szkolenia grupa nr 3 i grupa nr 4 kursu pn.:
PCAP | Certified Associate in Python Programming certification.

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 3 PYTHON
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 4 PYTHON

zmian miejsca szkolenia kursu pn.:
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 3 CNC wersja 2
do pobrania harmonogram szkolenia grupa 4 CNC wersja 2

2019-09-06
Informacja, w dniu 10.09.2019 rozpoczyna się szkolenie dla drugiej grupy kursu pn.: PCAP | Certified Associate in Python Programming certification.

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 2 PYTHON

2019-09-04
Informacja, ruszają kolejne grupy szkoleniowe:

w dniu 7.09.2019 rozpoczyna się szkolenie dla trzeciej grupy kursu pn.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 3 CNC

w dniu 7.09.2019 rozpoczyna się szkolenie dla czwartej grupy kursu pn.: Microsoft Technology Associate (MTA).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 4 CNC

w dniu 21.09.2019 rozpoczyna się szkolenie dla czwartej grupy kursu pn.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

do pobrania harmonogram szkolenia grupa 4 MTA

2019-08-12
Aktualizacja harmonogramu szkolenia dla grupy nr 4 kursu pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)

Do pobrania harmonogram szkolenia (wersja 3)

2019-07-16
Informacja, ruszają kolejne szkolenia i tak w dniu 17.07.2019 rozpoczyna się szkolenie dla drugiej grupy kursu pn.: Microsoft Technology Associate (MTA)

Harmonogram szkolenia MTA (grupa 2)

oraz w dniu 22.07.2019 rozpoczyna się szkolenie dla trzeciej grupy kursu pn.: Microsoft Technology Associate (MTA)

Harmonogram szkolenia MTA (grupa 3)

2019-07-05
Informacja, ruszają kolejne szkolenia i tak w dniu 6.07.2019 rozpoczyna się szkolenie dla drugiej grupy kursu pn.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Harmonogram szkolenia CNC do pobrania

oraz w dniu 8.07.2019 rozpoczyna się szkolenie dla pierwszej grupy kursu pn.: Microsoft Technology Associate (MTA)

Harmonogram szkolenia MTA do pobrania

2019-07-04
Informacja, w dniu 5.07.2019 rozpoczyna się szkolenie dla pierwszej grupy kursu pn.: PCAP | Certified Associate in Python Programming certification

Harmonogram szkolenia do pobrania

W lipcu planowane jest rozpoczęcie szkoleń dla kolejnych grup szkolenia CNC i MTA.

Decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc ograniczona.

2019-06-27
Aktualizacja harmonogramu szkolenia dla grupy nr 1 kursu pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)

Harmonogram szkolenia do pobrania

2019-06-14
Aktualizacja harmonogramu szkolenia dla grupy nr 4 kursu pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)

Harmonogram szkolenia do pobrania

2019-06-01
Informacja, w dniu 4.06.2019 rozpoczyna się szkolenie dla trzeciej grupy kursu pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)

Harmonogram szkolenia do pobrania

2019-06-01
Informacja, w dniu 7.06.2019 rozpoczyna się szkolenie dla czwartej grupy kursu pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)

Harmonogram szkolenia do pobrania

Zakończyliśmy rekrutacje w projekcie na kurs pn.: Administrator sieci informatycznych/Network Specialist (CISCO CCNA)!

Aktualnie są jeszcze miejsca na kursy CNC, MTA i PYTHON dla osób spełniających kryteria grupy docelowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc mocno ograniczona.

2019-04-15
Uwaga zaktualizowaliśmy listę dostępnych szkoleń w projekcie.

Zapraszamy osoby zainteresowane na kurs Certified Associate in Python Programming certification (PYTHON).

Aktualne dokumentu rekrutacyjne

2019-04-05
Informacja, w dniu 7.04.2019 rozpoczyna się szkolenie dla pierwszej grupy Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Harmonogram szkolenia do pobrania

2019-04-05
Aktualizacja harmonogramu szkolenia Administrator Sieci informatycznych/Network Specjalist (CISCO CCNA) - grupa nr 2, popołudniowa.

Harmonogram szkolenia grupa nr 2 - aktualizacja do pobrania

2019-03-19
Informacja, w dniu 20.03.2019 rozpoczyna się szkolenie dla drugiej grupy Administrator sieci informatycznych/Network Specjalist (CISCO CCNA) - grupa popołudniowa.

Harmonogram szkolenia do pobrania

2019-03-13
Informacja, w dniu 16.03.2019 rozpocznie się szkolenie dla pierwszej grupy Administrator sieci informatycznych/Network Specjalist (CISCO CCNA) - grupa weekendowa.

Harmonogram szkolenia do pobrania

Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Już niedługo ruszają kolejne grupy szkoleniowe, prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę!

2019-03-01
Uwaga zostały ostatnie miejsca na szkolenie Administrator sieci informatycznych/Network Specjalist (CISCO CCNA).

2018-04-16
Informujemy, iż trwa rekrutacja uczestników do Projektu. Osoby chętne zapraszamy do zapisów.

2017-11-01
W dniu 01.11.2017 rozpoczyna się Projekt pt. „KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy”.

Zamówienia

KONTAKT Z 4SYSTEM

4system Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 (0) 68 45 10 888 wew. 103

E-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020