logo

„Dotacje na innowacje”


„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Firma 4System Polska spółka z o.o. realizuje projekt
pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy 4system”
w ramach Działania 6.1: Paszport do eksportuProjekt numer: WND-POIG.06.01.00-08-020/13
Data zawarcia umowy: 26.06.2014
Wartość projektu: 313 922,00
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 235 825,36
Okres realizacji: 2014 – 2015


Projekt ma na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu czterech działań: