logo

„Dotacje na innowacje”


„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Firma 4System Polska spółka z o.o. realizuje projekt
„Wdrożenie zintegrowane systemu obsługi zleceń, wdrożeń oraz
obsługi systemów i ich serwisu w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”

w ramach Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Projekt numer: WND-POIG.08.02.00-08-012/14
Data zawarcia umowy: 5.06.2014
Wartość projektu: 752 000,00
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 526 400,00
Okres realizacji: 07.2014 – 02.2015


Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych na linii Wnioskodawca - Partnerzy Biznesowi. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwi automatyczną realizację procesów biznesowych oraz elektroniczną, bezpieczną wymianę informacji i dokumentów. W związku z powyższym przeprowadzona zostanie zasadnicza zmiana procesu organizacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie jego współpracy z partnerami.

Procesy biznesowe objęte integracją i automatyzacją:
Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym.

Osoba do kontaktu: Anna Zasada
Tel. 68 45 10 888 wew. 145

ul. Botaniczna 70
65-392 Zielona Góra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe nr 1-POIG.8.2


Dotyczy zakupu zintegrowanego systemu informatycznego B2B w ramach projektu pt.:„Wdrożenie zintegrowane systemu obsługi zleceń, wdrożeń oraz obsługi systemów i ich serwisu w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami” w ramach działania POIG 8.2., realizowanego przez 4system Polska Spółkę z odgraniczoną odpowiedzialnością. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający zaprasza zainteresowane Podmioty do udziału w postępowaniu dot. wyboru Wykonawcy.

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i wdrożenie kompleksowego systemu B2B wraz z obsługą platformy EDI, który pozwoli firmie 4system Polska na zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zachodzących między firmą 4system Polska oraz jej partnerami.

Kryteria oceny oferty:
Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100%.

Termin składania Wniosków o udział w postępowaniu:
Wnioski o udział w postępowaniu będą przyjmowane do 12.08.2014 r. do godz. 8:30.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na:
http://www.europa.eu
http://funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mir.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
http://poig.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://8poig.mac.gov.pl
http://www.region.zgora.pl